Telefon: 0744 42 74 74
E-mail: contact@ssm-psi-ru.eu
Romania

Home

 

                     I. Societatea noastra, abilitata de  Ministerul Muncii Familiei Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prin Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova, cu licenta nr. 5370 din 10.05.2013, va poate oferii urmatoarele servicii de securitatea si sanatatea muncii, permanent cu urmarire de realizare, in cadrul unor costuri lunare dupa cum urmeaza:

 

1.      Vizita lunara prin coordonator;

2.      Instruirea introductive generala;

3.      Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;

4.      Elaborarea de instructiuni proprii, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca tinand seama de particularitatile activitatilor unitatii/societatii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru;

5.      Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;

6.      Verificarea cunoasterii si aplicarii, de catre toti lucratorii, a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;

7.      Elaborarea tematicilor pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;

8.      Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unitatii/societatii;

9.      Evidenta zonelor de risc ridicat si specific prevazut la art. 101-107 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006;

10.  Stabilirea zonelor care necesita semnalizarea de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar, si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;

11.  Evidenta meseriilor si profesiilor, prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;

12.  Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;

13.  Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie, prin intocmirea unor note de verificare si constatare;

14.  Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de catre persoane competente, conform prevederilor din HG pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor care utilizeaza la locul de munca echipamente de munca;

15.  Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie conform prevederilor din HG nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

16.  Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177 (tipul acestora si costurile se vor stabili separate);

17.  Intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006;

18.  Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din societate/unitate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din legea 319/2006;

19.  Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

20.  Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medical de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;

21.  Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;

22.  Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

23.  Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;

24.  Verificarea efectuarii instruirii periodice, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006;

25.  Vizita lunara prin coordonator;

26.  Participare si raportare CSSM;

27.  Intocmirea unui dosar de securitate si sanatate in munca va cuprinde materiale in acest domeniu (costul dosarului 300 lei);

28.  Servicii de evaluare conform Legii nr. 319/2006 Cap. III art. 7, alin 4, litera a.b (acest tariff se negociaza separate)

 

               II.In domeniul SITUATIILOR DE URGENTA va oferim urmatoarele servicii:

     

1.      Elaborarea de instructiuni proprii de actiune in cazul Situatiilor de Urgenta (PSI) (incendiu, inundatii, cutremure, etc.)

2.      Elaborarea planului de actiuni si evacuare in caz de SU.

3.      Efectuarea instructajelor si completarea fiselor individuale.


 

                   III.  Servicii de protectia mediului

 

                   IV.  Servicii de medicina muncii – in colaborare cu un medic de medicina muncii.

             

                    V.  Servicii de resurse umane

                     
                     1. Intocmire dosar angajare salariat

                     2. Elaborare fisa post

                     3. Elaborare regulament de ordine interioara

                     4. Introducere date  si transmitere in Revisal

                     5. Intocmire pontaje si stat de plata


 

In speranta ca serviciile noastre v-au captat interesul va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si va stam la dispozitie.